top of page

הכנסת את הספר שלך למאגר! צעד ראשון נפלא.

עכשיו כדאי לקדם אותו

אנו נגיע לקוראים המדויקים שלך באמצעות פרסום בפייסבוק, אינסטגרם, ובאתרים המקושרים אליהם. נעשה זאת באמצעות אלגוריתם מתוחכם שלומד את הקוראים שלך ופונה אליהם בתדירות ובזמן הנכונים, מבלי להציק להם.

הפרסום יתבסס על כריכת הספר שלך וקופי הכריכה האחורית שלך... אבל אולי נשדרג אותם כדי להשיג תוצאות טובות יותר. ניתן להתחיל לפרסם בתקציב מינימלי של 10 ש"ח ליום, בחבילות חודשיות.

ו... אנו ממליצים להתחיל בקטן ולהתקדם משם.

איזה סוג קידום יתאים לך?

bottom of page